Aktuellt

HFD fastslår: Självvald isolering och hemmasittande kan utgöra grund för tvångsvård.

För att ett tvångsomhändertagande enligt lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) ska bli aktuellt, krävs antingen att det föreligger någon form av missförhållande i barnets hemmiljö, 2 § LVU, och/eller att barnet har någon form av socialt nedbrytande beteende, 3 § LVU. Utöver detta, krävs att det föreligger en påtaglig risk […]

Läs mer>

Hovrätten förtydligar; En förälders konfliktdrivande beteende kan hindra umgänge

Vid beslut om vårdnad, boende och umgänge skall barnets bästa vara avgörande för domstolens bedömning. Detta innebär att det inte finns några andra intressen, såsom rättvisa mellan föräldrar och en förälders behov till kontakt med barnet, som ska gå före barnets bästa. Omständigheterna i det enskilda fallet ska vara avgörande och i vissa fall kan […]

Läs mer>