Om L.A LAW - LA Law

Om L.A LAW

L.A LAW – Lotta Arnborger Advokatbyrå är en familjerättslig byrå belägen i centrala Stockholm. Lotta åtar sig uppdrag inom familjerätt, som målsägandebiträde och som särskild företrädare för barn.

L.A LAW är verksam inom familjerättens samtliga områden med tyngdpunkt på vårdnadstvister, barns boende, umgänge med barn samt underhållsbidrag. Byrån biträder också i mål om äktenskapsskillnad, bodelningar, upprättande av samboavtal, äktenskapsförord och testamente. L.A LAW är även verksam inom socialrätt och företräder då barn och föräldrar i LVU-ärenden.

L.A LAW har stor erfarenhet av brottmål i egenskap av målsägandebiträde och särskild företrädare för barn.

Vi arbetar alltid utifrån ett barnperspektiv och ser till barnets bästa i allt vi gör. Du får alltid ett fullt engagemang och vi kommer tillsammans med dig som klient överens om vilken  strategi vi ska ha för att nå bästa framgång i processen.

Vi erbjuder en kostnadsfri rådgivning per telefon för att se om förutsättningarna finns för ett samarbete.